فیروز اصلانی

فیروز اصلانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

فیروز اصلانی

Firooz Aslani

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فیروز اصلانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه دانش حقوق عمومی