آقای دکتر حسین حسینی تودشکی

دکتر حسین حسینی تودشکی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

آقای دکتر حسین حسینی تودشکی

Dr. Hossein Hosseini Toodeshki

استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین حسینی تودشکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت