آقای دکتر حمیدرضا رضایی

دکتر حمیدرضا رضایی استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر حمیدرضا رضایی

Dr. Hamidreza Rezaee

استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا رضایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت