آقای دکتر جلیل رضایی پژند

دکتر جلیل رضایی پژند استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

آقای دکتر جلیل رضایی پژند

Dr. Jalil Rezaee Pajand

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلیل رضایی پژند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت