آقای دکتر فتح اله طاهری بهروز

دکتر فتح اله طاهری بهروز دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر فتح اله طاهری بهروز

Dr. Fatholah Taheri Behrooz

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فتح اله طاهری بهروز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت