آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد

دکتر فرهاد گلستانی فرد استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد

Dr. Farhad Golestani Fard

استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت