آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد

دکتر فرهاد گلستانی فرد استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد

Dr. Farhad Golestani Fard

استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Fabrication and Characterization of Porous Silicon Nitride Bodies through Starch Consolidation Casting and Pressureless Sintering (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی اثر TiO2 بر خواص جرم های ریختنی آلومینا - اسپینل (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودنی اکسیدآهن برریزساختار، خواص فیزیکی و رفتار زینتردیرگدازهای منیزیا-دولومایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر افزودنی ها بر خواص بدنه های الیافی سرامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
3 اثر پارامترهای مختلف در ساخت پودر قالب (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
4 اثر ترکیب بر ساختار مولکولی ژئوپلیمرهای پایه متاکائولن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
5 اثرولتاژ اعمالی و غلظت الکترولیت برروی خواص لایه های تیتانیای نانو/میکرو متخلخل رشد یافته به روش اکسیداسیون جرقه میکرونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
6 استفاده مجدد از نسوز های منیزیت کرومیتی در ساخت جرم های روکش قاشقک های چرخ ریخته گری آند مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
7 ایجاد و بررسی پوشش سرامیکی SiC بر سطح قطعات گرافیتی به منظور افزایش مقاومت به اکسیداسیون در دماهای بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
8 بازیابی آجرهای باطله دیرگداز منیزیا گرافیتی حاصل از پاتیل و کورة قوس الکتریک (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
9 بررسی اثر افزودن زیرکونیا و میزان آن بر روی خواص آجر دیرگداز دولومیتی دارای اتصال مستقیم با تاکید بر نقش آن در بهبود شوک پذیری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
10 بررسی اثر ولتاژ اعمالی و مدت زمان پوشش دهی بر خواص لایه های نانومتخلخل کامپوزیتی اکسید تیتانیم/ هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روشMAO (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی اثرافزودنی اکسیدتیتانیم برسینترینگ و ریزساختار نسوزهای تهیه شده ازمنیزیت ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
12 بررسی پارامترهای موثر بر ساخت و نوع افزودنی بر زینتر منیزیا-دولومای مصرفی در صنایع فولاد (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1389
13 بررسی پارامترهای موثر در فعا لسازی سطحی کربن نانوتیوب به روش شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی تاثیر افزودن نانوسیلیکا بر استحکام و تشکیل مولایت در جرم های ریختنی آلومینایی بسیار کم سیمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
15 بررسی تاثیر ولتاژ کاری بر ریزساختار و تحولات فازی پوش شهای نانو کامپوزیتی تیتانیا/آلومینا به روش هیبریدی MAO/EPD (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
16 بررسی تأثیر نوع آلومینا، درصد پاد اکسیدان و دمای پخت بر رفتار انبساط خطی پایدار دیرگدازهای آلومینا منیزیا گرافیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
17 بررسی تشکیل مولایت از اندالوزیت فرآوری شده همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
18 بررسی جنبه های زیست محیطی نسوزهای باطله منیزیت - کرومیتی در صنعت مس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی خواص پیش سازه نانو کامپوزیت (پلی 4-وینیل پیریدین/Al-SBA-15 توسط آنالیز فازی، ریز ساختاری TEM) و تشدید مغناطیسی هسته(MAS-NMR) در جهت تشکیل فاز β-SiAlON (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
20 بررسی خوردگی آجرهای کوراندوم مولایت در محیط گازی HCl/H2O (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
21 بررسی ساختار و خواص پوشش کامپوزیتی مس-نیترید سیلیسیم (Cu-Si3N4) تهیه شده به روش رسوب دهی الکتریکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
22 بررسی عوامل موثر بر پراکنده سازی نانولوله کربنی (CNTs) در زمینه زیرکونیای پایدارشده با ایتریا (3YTZP) و سینتر کامپوزیت حاصل به روش سینتر مایکروویو (MS) و پلاسمای جرقه ای (SPS) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
23 بررسی نقش آنتی اکسیدان‌های مختلف بر خواص و فازهای تشکیل شده در زمینة دیرگدازهای آلومینا منیزیا گرافیت (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
24 بررسی نقش دوگانه محلول قلیایی به عنوان محلول فعالساز و عامل تخلخل زا در ساخت ژئوپلیمرهای متخلخل (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
25 بهبود خواص فیزیکی دیرگدازهای منیزیا-کرومیتی با استفاده از نانو اکسید کروم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
26 پوشش دهی نانو تیوب کربن توسط اکسید منیزیم به روش رسوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
27 تاثیر اکسید استرانسیوم بر پایداری حرارتی فازهای انتقالی آلومینا و کاربردآن در ممبرانهای آلومینایی بروش رسوبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 تأثیر توزیع اندازه ذرات ومقدار و اندازه ذرات منیزیا بر خواص و رفتار دیرگدازهای آلومینا منیزیا کربن (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
29 تأثیر دما و محیط های متفاوت بر تف جوشی فراجامد کامپوزیتAl2024-SiC تولید شده به روش مایکروویو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
30 تشکیل پوشش نانومتخلخل هیدروکسی آپاتیت - تیتانیا با روش اکسیداسیون جرقه میکرونی و رابطه پارامترهای رشد با خواص پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
31 تهیه بدنه های سیلیکون کاربید- خاک رس به روش CIP (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
32 تهیه پوشش کامپوزیتی مس-نیترید سیلیسیم به روش رسوب دهی الکتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
33 رشد و مشخصهیابی کاتالیست هایNiO/TiO2به روش هیبریدیPEO/EPD (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
34 ساخت بدنه های الیاف سرامیکی: اثر مقادیر نشاسته کاتیونی بر خواص فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
35 ساخت بدنه های سیلیکون کاربیدی باند واکنشی RBSiC) با استفاده از کربن سیاه نانومتری بعنوان منبع کربنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
36 ساخت بدنه های کاربید سیلیسیم باند نیتریدی n-SiCبه روش ریخته گری دوغابی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
37 ساخت بدنه های متخلخل سیلیکون نیتریدی با استفاده از کمک سینتر آمورف تهیه شده در سیستم (Ca, Mg)-Si-Al-O (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
38 ساخت زیرپایه های آلومینایی و کاربرد آن در ممبرانها (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
39 ساخت کامپوزیت های تنگستن-کاربید زیرکنیم به روش ت فجوشی فعال سازی شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
40 سنتز پودر TiB2 به روش کربوترمال (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
41 سنتز پودر تیتانات باریم به روش همرسوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
42 سنتز دما پایین پودر کاربید بور به روش منیزیوترمال و با استفاده از پیش سازه مزومتخلخل کربنی CMK-8 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
43 سنتز زیرکنات لانتانیم نانوساختار به روش رسوب از محلول (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
44 سنتز کامپوزیت Ni /NiFe2O4-NiO به روش واکنش حالت جامد و بررسی اثر افزودنی Y2O3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
45 سنتز و رشد لایه کامپوزیتی متخلخلZrO2-HAp-TiO2به روش تلفیقی MAO/EPDبه صورت تک مرحلهای با هدف زیستفعالی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
46 کامپوزیت های کربن - سرامیک نسل جدید ترمز هواپیماها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
47 مطالعه فرآیند تف جوشی نانوذرات زیرکونیا پایدار شده با ایتریا (3Y-ZrO2) (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
48 مطالعه ی پایداری سوسپانسیون نانو ذرات تیتانیا با روش طیف سنجی Uv-Vis (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
49 معرفی ریخته گری تحت فشار به عنوان روشی سریع برای تهیه پروتوتایپ قطعات سرامیک های مهندسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران