آقای حجة الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری

حجة الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آقای حجة الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری

Seyed Hasan Vahdati Shobeiri

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه آموزه های حدیثی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 2
2 مبنای مسوولیت مدنی یا ضمان ناشی از تخلف از اجرای تعهد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
3 وضعیت حقوقی مهریه های سنگین در نکاح دایم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 40، شماره: 2