آقای دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

دکتر ناصر شمس اسفندآبادی دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی

آقای دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

Dr. Naser Shams Esfand Abadi

دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر شمس اسفندآبادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی باروری حاصل از دمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری تحت شرایط تنش گرمایی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
2 بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکولهای ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 جستجوی تیلور لااکویی جنیتالیس در باشگاه های سوارکاری شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
4 طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 معرفی ژنهای مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته هایRT-qPCRدر اسپرم منجمد نریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تجویز GnRH پس از تلقیح در جلوگیری از مرگ زود رس جنینی در گاو شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 گزارش مادیان مبتلا به کیست رحمی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب