آقای دکتر علیرضا صالحی

دکتر علیرضا صالحی دبیر علمی کنگره

آقای دکتر علیرضا صالحی

Dr. alireza salehi

دبیر علمی کنگره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا صالحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز آبان 1399