آقای حسین سمنانی

حسین سمنانی کارمند- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آقای حسین سمنانی

Hossein Semnani

کارمند- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین سمنانی در مجلات و ژورنالها