آقای دکتر علیرضا محمدی آریا

دکتر علیرضا محمدی  آریا استادیار روانشناسی

آقای دکتر علیرضا محمدی آریا

Dr. AliReza MohammadiArya

استادیار روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا محمدی آریا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان (با تاکید بر خانواده) گروه پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران خرداد 1399