آقای دکتر سید بهرام بهشتی

دکتر سید بهرام بهشتی هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آقای دکتر سید بهرام بهشتی

Dr. Seyedbahram Beheshti

هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید بهرام بهشتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران- مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما خرداد 1399