آقای دکتر مرتضی یاری

دکتر مرتضی یاری هئیت علمی دانشگاه تبریز

آقای دکتر مرتضی یاری

Dr. Morteza Yari

هئیت علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی یاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران انجمن احتراق ایران - دانشگاه تبریز، تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز اسفند 1398