آقای دکتر علیرضا الهی امیری

دکتر علیرضا الهی امیری مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای

آقای دکتر علیرضا الهی امیری

Dr. alireza elahi amiri

مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا الهی امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران انجمن احتراق ایران - دانشگاه تبریز، تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز اسفند 1398