آقای دکتر علی اصغر سپاهی

دکتر علی اصغر سپاهی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر علی اصغر سپاهی

Dr. Ali Asghar Sepahi

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر سپاهی در مجلات و ژورنالها