آقای دکتر علی اصغر سپاهی

دکتر علی اصغر سپاهی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر علی اصغر سپاهی

Dr. Ali Asghar Sepahi

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر سپاهی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
2 پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
3 مطالعه ریزساخت های گرانیتوئیدها در مجموعه پلوتونیک الوند، زون سنندج- سیرجان، ایران: با نگرشی خاص بر رشد میرمکیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
4 مکانیسم گسترش چین های پتیگماتیک در میگماتیت ها و شیست های میگماتیتی منطقه سیمین، همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بافتهای همرشدی در تفسیر پتروژنز و عمق جایگیری سنگهای نفوذی شمال غرب ساوه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
2 بررسی ارتباط مرحله های دگرشکلی با مرحله های دگرگونی در سنگ های دگرگونی جنوب تویسرکان، جنوب همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
3 بررسی رابطه بین کمپلکس میگماتیتی دره سیمین (همدان) با گرانیتهای آناتکسی در کمپلکس پلوتونیک الوند (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
4 بررسی رفتار دوگانه کانی بیوتیت در طی فرایند ذوب بخشی در میگماتیتهای منطقه سیمین، همدان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
5 بررسی زون ها و زیر زون های دگرگونی در منطقه خاکو، جنوب همدان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی عناصر و عوامل رنگ زا در کانیها و سنگها: مثالهایی از منطقه همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی کانی شناسی و شرایط دما و فشار در هاله شرقی دگرگونی مجاورتی باتولیت الوند (جنوب باختر همدان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی نوع و منشأ انکلاوهای موجود در سنگهای پلوتونیک شمال غرب ساوه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
9 بررسی و مطالعه ساختارهای جهت یافته در گرانیت ها و هورنفلس ها و ارتباط آن ها با پهنه برشی (منطقه پسیجان ، شمال باختر کوهستان الوند، همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
10 پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
12 پترولوژی مجموعه دگرگونی دربرگیرنده گرانیتوئیدهای شمال غرب مریوان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
13 ژئوشیمی سنگ های مافیک و الترامافیک مجموعه افیولیتی صحنه-هرسین (کرمانشاه) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
14 ژئوشیمی و منشا سنگ های مافیک و حدواسط منطقه آرتیمان (جنوب توده پلوتونیک الوند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 شواهد پهنه برشی و معرفی آن در میگماتیت های منطقه سیمین (جنوب شرق همدان) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
16 کانی شناسی و توالی پاراژنزی کانسارهای آهن تیپ اسکارن در منطقه حسن سالاران، جنوب شرق سقز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
17 مطالعه استعداد معدنی گرانیت های نوع S در رابطه با کانی زایی قلع- تنگستن در جنوب همدان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 مطالعه پدیده های بافتی و کانی شناسی در گرانیت میلونیت منطقه حسن اباد سالاران، جنوب شرق سقز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 مطالعه دگرگونی پسرونده در سنگ های میگماتیتی منطقه همدان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 مطالعه رابطه ژنتیک بلورهای کردیریت موجود در گرانیت ها، میگماتیت ها و هورنفلس های منطقه همدان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
21 مطالعه روابط ساختاری گرانیتوئیدهای الوند و سنگهای میزبان آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 مطالعه ژئوشیمی وجایگاه تکتونیکی توده گرانیتوئیدی مشیرآباد جنوب غرب قروه - غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
23 مطالعه ژئوشیمیایی هورنفلسهای حاشیه شرقی توده الوند جهت تعیین پروتولیت (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
24 مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مطالعه شیمی کانی های کوارتز دیوریت ها و مونزوگرانیت های مجموعه پلوتونیک الوند (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
26 معمای فیبرولیت : مطالعه پیدایش و تنوع فیبرولیت ها در سنگهای دگرگونی و پلوتونیک منطقه همدان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
27 میرمکیت و عوامل موثر بر تشکیل آن در سنگهای فلسیک- حد واسط شمال الوند (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران