آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

دکتر شاهرخ مکوند حسینی دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

Dr. Shahrokh Makvand Hosseini

دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه روانشناسی بالینی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
2 پیش بینی استعداد آسیب احساسی(HFP) بیماران مبتلا به ام اس بر اساس صفات شخصیت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
3 تاثیر درمان گروهی پذیرش و تعهد بر خودمدیریتی دیابت نوع2 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
4 تاثیر روان درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 4
5 تاثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
6 رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان: نقش واسطه ای ذهن آگاهی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 4، شماره: 2
7 رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
8 ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
9 مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی-فردی وآموزش روانی-خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دو قطبی نوع یک تحت درمان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
10 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
11 مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
12 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خودانتقادی بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
2 اثربخشی روش فلورتایم بر نشانه های رفتاری، کارکرد های هیجانی و مهارت های ارتباطی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
3 اثربخشی ریتالین برکارکرد اجرایی کودکان با اختلال بیش فعالی /کمبود توجه در آزمون های بندر گشتالت و ماتریسهای ریون رنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری چند مولفه ای بر بی خوابی اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تاب آوری بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی