آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

دکتر شاهرخ مکوند حسینی دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

Dr. Shahrokh Makvand Hosseini

دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه روانشناسی بالینی