آقای دکتر محسن ساغری

دکتر محسن ساغری Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آقای دکتر محسن ساغری

Dr. Mohsen Saghari

Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن ساغری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پزشکی هسته ای ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A model based, anatomy dependent method for ultra-fast creation of primary SPECT projections (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 19، شماره: 1
2 Accuracy of SPECT bone scintigraphy in diagnosis of meniscal tears (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 1
3 Catheter related artifacts on bone scans: report of two cases (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 14، شماره: 1
4 Evaluation of diagnostic role of 99mTc-Tetrofosmin scintigraphy in cold thyroid nodules [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 2
5 McCune-Albright syndrome: Report of a case (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 18، شماره: 1
6 Myocardial 99mTc-MDP uptake on the bone scintigraphy in the hemodialysis-associated amyloidosis: A case report [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 2
7 Myocardial perfusion scan accuracy in detection of coronary artery disease - Comparison with exercise stress test [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 15، شماره: 1
8 Qualitative evaluation of Chang method of attenuation correction on heart SPECT by using custom made heart phantom (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 11، شماره: 2
9 Radioiodine treatment effects on lacrimal glands function in patients with thyroid cancer [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 2
10 Studying the specificity of bone SPECT for differentiating malignant from benign lesions in the vertebral column of the patients with a known primary malignancy [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 2
11 The value of myocardial perfusion imaging in differentiating between idiopathic dilated cardiomyopathy from the ischemic form [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 2
12 The value of Tc-99m MIBI scintigraphy in active diseases and remission phase of multiple myeloma [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 1