آقای دکتر محسن ساغری

دکتر محسن ساغری Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آقای دکتر محسن ساغری

Dr. Mohsen Saghari

Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن ساغری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پزشکی هسته ای ایران