خانم دکتر فرحزاد جباری آزاد

دکتر فرحزاد جباری آزاد Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran

خانم دکتر فرحزاد جباری آزاد

Dr. Farahzad Jabari Azad

Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرحزاد جباری آزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله ایمنی و بهبود بیمار