خانم دکتر فرح فراهانی

دکتر فرح فراهانی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

خانم دکتر فرح فراهانی

Dr. Farah Farahani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرح فراهانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله بیولوژی کاربردی