آقای دکتر سلیمان علیزاده

دکتر سلیمان علیزاده دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای دکتر سلیمان علیزاده

Dr. Soleiman Alizadeh

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سلیمان علیزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهش های حفاظتی-امنیتی