آقای مهندس حامد حسین زاده

مهندس حامد حسین زاده موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

آقای مهندس حامد حسین زاده

Hamed Hoseinzadeh

موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حامد حسین زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش، بابل تیر 1399