خانم مهندس سمانه سجادی

مهندس سمانه سجادی ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)

خانم مهندس سمانه سجادی

ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس سمانه سجادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی مرکز رشد خوشه فناوری آسانسور و صنایع وابسته ایران (کوشا)، تهران اسفند 1398