آقای مهندس حجت­ اله جوادیان

مهندس حجت­ اله جوادیان سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو

آقای مهندس حجت­ اله جوادیان

Hojat Javadian

سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حجت­ اله جوادیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورا نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان آذر 1398