آقای دکتر یوسف حجت

دکتر یوسف حجت استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر یوسف حجت

Dr. Yousef Hojjat

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یوسف حجت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، تهران آذر 1398