خانم دکتر ندا کفاش چرندابی

دکتر ندا کفاش چرندابی دانشگاه تبریز

خانم دکتر ندا کفاش چرندابی

Dr. Neda Kafash

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ندا کفاش چرندابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز، تبریز مهر 1399