خانم دکتر ندا کفاش چرندابی

دکتر ندا کفاش چرندابی دانشگاه تبریز

خانم دکتر ندا کفاش چرندابی

Dr. Neda Kafash

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ندا کفاش چرندابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز، تبریز مهر 1399

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش بینی داده های جا افتاده ایستگاه های پایش آلودگی هوا به کمک فیلتر کالمن (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم های بهینه سبزی کلونی مورچه ها و ژنتیک درحل مسئله ی فروشنده ی دوره گرد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
2 استفاده از روش PROMETHEE برای جانمایی ایستگاههای پایش آلودگی هوا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
3 انتخاب مسیر بهینه برای مترو به کمک GIS و روش های فرا بتکاری (مطالعه موردی: شهرک جدید خاوران تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
4 بررسی توسعه شهری ارومیه با استفاده از GIS با مقایسه روشهای تاپسیس وanp (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژیوماتیک
5 بررسی منظر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژیوماتیک
6 پهنه بندی آلودگی هوای داخلی بازار تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 پهنه بندی خطر اتش سوزی و مدل سازی ان برای جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژیوماتیک
8 طراحی نقشهی آسیبپذیری فازی برای بحران زمینلرزه و تحلیل قوانین استنتاج برای بهبود دقت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
9 مسیریابی زمینه آگاه در بستر جغرافیای پزشکی (مطالعه موردی: گراف ناوبری بازار تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 مقایسه روش های تصمیم گیری برای مکان یابی بیمارستان با استفاده از معیارهای جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
11 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش آلودگی هوای شهرتبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژیوماتیک