آقای دکتر صفر فضلی

دکتر صفر فضلی دانشیار

آقای دکتر صفر فضلی

Dr. Safar Fazli

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صفر فضلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین خرداد 1399