خانم دکتر سولماز سعادت

دکتر سولماز سعادت استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

خانم دکتر سولماز سعادت

Dr. Solmaz Saadat

استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سولماز سعادت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران انجمن آب و فاضلاب ایران-دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست آذر 1399