آقای دکتر غلامعلی کارگر

دکتر غلامعلی کارگر Dean Of Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba

آقای دکتر غلامعلی کارگر

Dr. Gholamali Kargar

Dean Of Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامعلی کارگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
2 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
3 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
5 بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
6 بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 31
7 بهینه سازی صفوف بلیت فروشی ورزشگاه آزادی تهران بارویکرد شبیه سازی سیستم های صف و MCDM (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
8 رابطه مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی های دموگرافیکی آنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
9 شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
10 فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 14
11 مطالعه نقش ویژگی های فردی بر بروز عوامل استرس زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
12 نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی تولید منابع درسی مطابق با فرهنگ تولید علم در دانشگاه های غیر انتفاعی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 ارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اولویت بندی نحوه گذران اوقات فراغت اساتید با تاکید بر فعالیت ورزشی(مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 بررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 تدوین الگوی توسعه فرهنگ رفتار آکادمیک در دانشگاه های غیر انتفاعی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 تعیین عوامل مرتبط (کالبدی و مشتری مداری) با بهره وری اماکن ورزشی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
8 رابطه بین کیفیت خدمات ادارک شده و وفاداری مشتریان استخرهای سرپوشید شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 راهکارهای رسانه ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم های فوتبال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 شناسایی سهم عوامل تعیین کننده موفقیت فردی و ملی در توسعه ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
13 ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
15 موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی