آقای دکتر فرزاد قاسم زاده

دکتر فرزاد قاسم زاده رئیس آکادمی بین المللی علوم گرجستان

آقای دکتر فرزاد قاسم زاده

Dr. Farzad Ghasemzadeh

رئیس آکادمی بین المللی علوم گرجستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزاد قاسم زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری و روابط بین الملل نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399