آقای دکتر سهراب اسداله زاده

دکتر سهراب اسداله زاده

آقای دکتر سهراب اسداله زاده

Dr. Sohrab Asadolahzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سهراب اسداله زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر اجرایی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان شهر تفلیس خرداد 1399
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس اسفند 1398
دبیر کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی(International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا در شهر تفلیس، تفلیس -کشور گرجستان خرداد 1399