آقای دکتر سهراب اسداله زاده

دکتر سهراب اسداله زاده

آقای دکتر سهراب اسداله زاده

Dr. Sohrab Asadolahzadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سهراب اسداله زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر اجرایی هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان شهر تفلیس تیر 1399
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس اسفند 1398
دبیر کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی(International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا در شهر تفلیس، تفلیس -کشور گرجستان تیر 1399
دبیر کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس آبان 1399
دبیر کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا، گرجستان-تفلیس آبان 1399