خانم دکتر زهرا اعلمی هرندی

دکتر زهرا اعلمی هرندی استاد

خانم دکتر زهرا اعلمی هرندی

Dr. zahra aalami harandi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا اعلمی هرندی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران اردیبهشت 1399