آقای دکتر محمد نصری

دکتر محمد نصری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر محمد نصری

Dr. Mohammad Nasri

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد نصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار همایش گستران، جیرفت تیر 1399