خانم دکتر عطیه نتاج مجد

دکتر عطیه نتاج مجد هییت علمی

خانم دکتر عطیه نتاج مجد

Dr. Atiye Netaj Majd

هییت علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر عطیه نتاج مجد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران همایش گستران، مرداد 1399