آقای دکتر عظیم میرزازاده

دکتر عظیم میرزازاده دانشیار بیماری‌های داخلی

آقای دکتر عظیم میرزازاده

Dr. Azim Mirzazadeh

دانشیار بیماری‌های داخلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عظیم میرزازاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، تهران تیر 1399