آقای دکتر نوید محمدی

دکتر نوید محمدی استاد پزشکی اجتماعی

آقای دکتر نوید محمدی

Dr. Navid Mohammadi

استاد پزشکی اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نوید محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، تهران تیر 1399