آقای دکتر کمال الدین باقری

دکتر کمال الدین باقری

آقای دکتر کمال الدین باقری

Dr. kamalodin bagheri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کمال الدین باقری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، تهران فروردین 1399