آقای دکتر محمدرضا نیکبخت

دکتر محمدرضا نیکبخت ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آقای دکتر محمدرضا نیکبخت

Dr. mohammd reza nikbakht

ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا نیکبخت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان، خرم آباد اردیبهشت 1399