خانم دکتر اعظم سادات موسوی

دکتر اعظم سادات موسوی Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

خانم دکتر اعظم سادات موسوی

Dr. Azam-sadat Mousavi

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر اعظم سادات موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان