آقای دکتر کاظم خرم دل

دکتر کاظم خرم دل

آقای دکتر کاظم خرم دل

Dr. Kazem Khoram del

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاظم خرم دل در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه خانواده و سلامت جنسی