آقای دکتر اسماعیل کلانتری

دکتر اسماعیل کلانتری

آقای دکتر اسماعیل کلانتری

Dr. Esmaeil Kalantari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل کلانتری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
2 تاثیر نظام آموزشی بر توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل سازمانی و نهادی در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
2 سیاست نوآوری در ایران و گذار به وضعیت بهبودیافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی