آقای دکتر اسماعیل کلانتری

دکتر اسماعیل کلانتری

آقای دکتر اسماعیل کلانتری

Dr. Esmaeil Kalantari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل کلانتری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان