خانم دکتر میترا محیط

دکتر میترا محیط

خانم دکتر میترا محیط

Dr. mitra mohit

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر میترا محیط در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران انجمن سرطان های زنان ایران، تهران فروردین 1399