آقای دکتر سیدعلی اکبر شمسیان

دکتر سیدعلی اکبر شمسیان دانشیار انگل‌شناسی پزشکی

آقای دکتر سیدعلی اکبر شمسیان

Dr. seyed ali akbar shemsian

دانشیار انگل‌شناسی پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدعلی اکبر شمسیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد فروردین 1399