آقای دکتر محمدرضا کلایی

دکتر محمدرضا کلایی شهردار مشهد

آقای دکتر محمدرضا کلایی

Dr. mohamad reza kalaey

شهردار مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا کلایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد فروردین 1399