آقای دکتر علی میرزاجانی

دکتر علی میرزاجانی دانشیار گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر علی میرزاجانی

Dr. ali mirzajani

دانشیار گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی میرزاجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران انجمن علمی اپتو متری ایران، تهران مرداد 1399