آقای دکتر فرید عابدین درکوش

دکتر فرید عابدین درکوش استاد فارماسیوتیکس

آقای دکتر فرید عابدین درکوش

Dr. Farid Dorkoosh

استاد فارماسیوتیکس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرید عابدین درکوش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، شیرازی آبان 1399