آقای دکتر حسن سعیدی

دکتر حسن سعیدی دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان

آقای دکتر حسن سعیدی

Dr. hasan saeidi

دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن سعیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرنا دانشگاه شهید بهشتی، تهران تیر 1399