آقای دکتر رحیم دهقان

دکتر رحیم دهقان استادیار دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر رحیم دهقان

Dr. rahim dehghani

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحیم دهقان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرنا دانشگاه شهید بهشتی، تهران تیر 1399