آقای دکتر احمد رستگار

دکتر احمد رستگار عضو هیات علمی

آقای دکتر احمد رستگار

Dr. Ahmad Rastegar

عضو هیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد رستگار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز دی 1399
عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت برگزار کننده دانشگاه پیام نور فارس (شیراز)، شیراز آذر 1399