آقای دکتر محمد حسن سیف

دکتر محمد حسن سیف عضو هیات علمی

آقای دکتر محمد حسن سیف

Dr. Mohammad Hasan Seyf

عضو هیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن سیف در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز دی 1399