آقای مهندس سید عباس جزائری

مهندس سید عباس جزائری رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

آقای مهندس سید عباس جزائری

Seyedabas Gazayeri

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید عباس جزائری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران مرداد 1398